#KlinSim23

Välkommen till KlinSim-konferensen och Simuleringsveckan!

Årets konferens arrangeras i samverkan mellan föreningen KlinSim, Metodikum Region Jönköpings län och Hälsohögskolan i Jönköping. 

Teamets arbete går som en röd tråd under Simuleringsveckan. Alla deltagare delas in i team – vilket är grunden för årets konferens. Tryggheten i teamet optimerar lärandet!

Se hur andra gör

Lär dig mer – och nytt

Prata och mingla

Låt hjärnan ha kul!

SimEstherNESS – för Esthers skull!

I Region Jönköpings län är Esther den vi är till för, en symbolisk person med komplexa vårdbehov. Esther behöver integrerad vård och därför samordning mellan sjukhus, primärvård, hemsjukvård och omsorg. Självklart blir Esther en viktig deltagare under konferensen. Läs mer i programmet!

Under simuleringsveckan kan du som vill även delta i KlinSims instruktörsutbildningar. Se mer i programmet.

På tisdag eftermiddag träffas arbetsgrupperna. Vi planerar även för mindre workshops med hjälp av leverantörerna, och på kvällen bjuds alla till SolutionsBAR. Se mer – i programmet!

Det blir gott om tid att mingla, prata, testa, fråga och berätta för varandra om allt som vi älskar att försöka förstå mer om – simulering!

Läs programmet för alla detaljer – välkommen att anmäla dig!

Men bestäm dig snabbt – begränsat antal platser.