Utbildningsenheten med Kliniskt träningscentrum, Region Västmanland

Region Västmanland KlinSim 2023

Utbildningsenheten med Kliniskt träningscentrum, Region Västmanland

Workshop
Prova på självstyrt lärande

Innehåll
– Att prova på ett nytt sätt att lära i par/ Lär dig och utvecklas med en kollega
– Hur klinisk blick utvecklas
– Hur bidrar färdighetsträning i patientsäkerhetsarbetet?

Vi ses!