Posterutställning

Ta chansen – Posterutställning KlinSim 2023!

Har du gjort ett förbättringsarbete, utvecklingsarbete, forskningsprojekt eller en magisteruppsats inom simulering? 
Ta chansen att presentera ditt arbete under KlinSim 2023. 

Syftet med posterutställningen är att sprida och delge ny kunskap inom simulering. Under posterutställningen ges också möjlighet till att knyta nya kontakter inom simuleringsvärlden. 

Vi välkomnar genomförda projekt med koppling till simulering och undervisning inom vård, omsorg och utbildning.

  • Förbättringsarbeten
  • Utvecklingsarbeten
  • Studentuppsatser, på magister eller mastersnivå
  • Forskningsprojekt 
  • Kvalitetsprojekt
 

Anmälan om deltagande med poster görs genom att skicka in ett abstrakt (max 200 ord) som ska innehålla: 

  • Introduktion/Bakgrund inklusive syfte
  • Metod
  • Resultat 
  • Diskussion

 

Senast den 15 mars behöver vi din anmälan!  Postern ska vara i pappersform i storlek 70 x 100 cm. Poster kan anslås på anvisad plats från lunch tisdag, 21/3. Postern kommer även att tillgängliggöras via konferenssidan, var vänlig bifoga en poster i pdf-format vid anmälan.

 

Skicka in ditt bidrag via formuläret nedan: