När det kör ihop sig!

Patientsäkerhetsarbete handlar traditionellt om att sträva efter att undvika fel, misstag och oavsiktliga negative konsekvenser för patienterna. Mycket utbildning och träning har samma målsättning, så klart… saker ska bli rätt. Men det blir inte alltid rätt, ibland kör ting ihop sig. Kan det ens  möjligt att undvika? Det finns dem som säger vi lever i […]