Workshopen leds av: Anders Sterner

Hopp och lek eller patientsäkerhet? – kliniskt basår, simularing av akuta situationer

Högskolan i Borås.