Torben

Workshopen leds av: Torben Nordal Amoroe

När det kör ihop sig!

Patientsäkerhetsarbete handlar traditionellt om att sträva efter att undvika fel, misstag och oavsiktliga negative konsekvenser för patienterna. Mycket utbildning och träning har samma målsättning, så klart… saker ska bli rätt. Men det blir inte alltid rätt, ibland kör ting ihop sig. Kan det ens  möjligt att undvika? Det finns dem som säger vi lever i en komplex världen där oväntade saker alltid kommer uppstå, dvs. saker kommer alltid köra ihop sig ibland. Om det nu är så, vad betyder det för utbildning och kan man använda simulering till att förbereda och träna inte bara att göra rätt, men också för det oväntade, hur man tar sig igenom när det har kört ihop? En förmåga som ibland benämnas ”resiliens”?

I denna workshop kommer vi gå mera in på vad komplexitet och resiliens är och vad det har med simulering att göra tillsammans i blandning av information, övning och diskussion.

Varmt välkomna!