Workshopen leds av: Joeri Calestam Verheul och Robin Kindström

När simuleringen fått pyspunka

Högskolan i Borås.