Workshopen leds av: Matilda Andersson och Magnus Berndtzon

Simulering – för alla! – Instruktörsstödet!

Region Jönköpings län och Metodikum.