Workshopen leds av: Magnus Berndtzon

Vad kallas vi då? – Ett rum för lärande

Region Jönköpings län och Metodikum.